Home Onze gemeente Nieuws Agenda Kerkdiensten Jeugdwerk ANBI Contact

Welkom!

Tot en met 1 juni zijn er geen kerkdiensten meer i.v.m. het coronavirus. In de tussentijd hebben we hier een link naar de website van Ds. Rozeboom. Hierop zet hij preken online die u zou kunnen beluisteren. De website van Ds. Rozeboom

Van harte welkom op de website van de Protestantse Ichtuskerk van Stad aan 't Haringvliet, een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Goeree-Overflakkee. Onze kerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en telt ongeveer 200 leden. Met deze kleine groep mensen proberen we kerk van de Heer te zijn. Sinds 1905 vinden de kerkdiensten plaats in ons kerkgebouw aan de Kerkstraat 2. Een ieder is vrijblijvend uitgenodigd deze diensten eens bij te wonen, U bent van harte welkom! Voor andere activiteiten en verenigingswerk maken wij gebruik van ons verenigingsgebouw 't Anker, direct naast de kerk.Deze site wil u informeren over de activiteiten die er worden georganiseerd, de opbouw van de gemeente en bij wie u terecht kunt voor informatie. Kijk gerust eens rond en aarzel niet contact op te nemen als u vragen heeft!

Erediensten

Iedere zondagochtend wordt om 10:00 uur in ons kerkgebouw een eredienst gehouden. Tijdens deze dienst is er kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar aan tafel gevierd. Eenmaal per jaar wordt er een jeugddienst gehouden die door de IK-oudergroep worden voorbereid. In samenwerking met de Nederlands Hervormde Gemeente ter plaatse, tevens behorend tot de Protestantse kerk in Nederland, worden in de kerstdagen twee gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd, een kerstzangviering en een evangelisatieviering. Tijdens de kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbel Vertaling van 2004. En gezongen uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk (2013).

Kindernevendienst

Kinderen van 4 tot 12 jaar vertrekken iedere zondagmorgen naar hun eigen dienst. Daar horen ze het bijbelverhaal dat die week aan de beurt is. Daarna is er een verwerking in de vorm van een knutselopdracht, lied of spel. Tijdens Advent en/of in de Veertigdagentijd werken de kinderen aan een project. Ook de gemeente wordt hierbij betrokken d.m.v. uitleg door de leiding. De leiding bestaat uit: Lily de Bruyn - van Belzen
Gerda Arensman - van Rossum
Jolanda van der Hoek - Looij

Kerktelefoon

De kerktelefoon werkt op de normale telefoonaansluiting, dus kan overal geplaatst worden. Ook is het mogelijk de diensten digitaal op een usb-stick aangeleverd te krijgen. Elke dienst wordt ook nog opgenomen op een cassettebandje, dus er hoeft geen dienst gemist te worden. Ook voor tijdelijk gebruik kan er een ontvanger geplaatst worden. Voor al deze zaken kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de diaconie.
Contactpersoon:
Remko Bakelaar
Jan van Halfwassenaerstraat 1
3243 AS Stad aan 't Haringvliet