Home Onze gemeente Nieuws Agenda Kerkdiensten Jeugdwerk ANBI Contact

Onze Gemeente

Sinds 2004 maakt onze gemeente deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Op dit moment bestaat zij uit ongeveer 200 leden. Alhoewel er gelukkig nog allerlei activiteiten plaatsvinden, merken we wel dat het lastiger wordt voldoende bemensing voor alle functies te vinden. Daarom worden er mogelijkheden tot samenwerking onderzocht, zowel plaatselijk als buiten-plaatselijk. Gedurende deze periode zijn we blij in Mw. Littel - van Dommele iemand te hebben gevonden die bereid is enkele uren per week wat vrijwilligerswerk voor haar rekening te nemen. Zij bezoekt ouderen en zieken en schrijft o.a. een meditatie voor ons kerkblad en verzorgt de bijbelstudies. In de loop der jaren heeft ze hier de nodige ervaring in opgedaan en op deze manier wil ze zich, graag en met liefde voor God en mensen, binnen haar mogelijkheden vrijwillig voor ons inzetten.

Commissies

college van Kerkrentmeesters

D. Huizer, voorzitter
Molendijk 10
3243 AM Stad aan 't Haringvliet
(0187) 611323

Frans de Bruijn
Aleijd van Puttenstraat 10
3243 BB Stad aan 't Haringvliet
(0187) 846343

Jeugdbeleidscommissie

Margreet van Seters -Schermers
Nieuwstraat 38
3243 AN Stad aan 't Haringvliet
(0187)- 611414

Adri Diepenhorst - van Dijk
Halsjuk 35
3245 DA Sommelsdijk
(0187)- 487330

Lily de Bruyn - van Belzen
Molendijk 29
3243 AL Stad aan 't Haringvliet

Commissie ZWO

Remko Bakelaar
Jan van Halfwassenaerstraat 1
3243 AS Stad aan 't Haringvliet

Tuincommissie

Leen Saarloos
Arjen van Seters