Home Onze gemeente Nieuws Agenda Kerkdiensten Jeugdwerk ANBI Contact

Verslagen:

Kids Club Stad
Hier leest u weer de het eerste verslag van Kids Club Stad. We zijn op donderdag 12 oktober weer van start gegaan en mochten direct al 19 kinderen verwelkomen. Dat was natuurlijk erg gezellig en we hebben gehoord over hoe Jezus heel gewone vissers vraagt om Hem te volgen. We ontdekken dat het belangrijk is om te luisteren naar de woorden van Jezus en te doen wat Hij zegt. Als Jezus spreekt, gebeurt er wat! Woorden van kracht en ook van bemoediging: mensen blijven luisteren, vissen worden gevangen. En als Hij Simon Petrus aanspreekt, geven Zijn woorden de doorslag. Petrus gehoorzaamt en komt tot aanbidding, hij ziet wie hijzelf is en ook Wie Jezus is. Samen met de andere discipelen volgt hij Jezus op Zijn woord. Hierna gaan we aan het knutselen. We hebben kleine platen, waar figuren opstaan die we door middel van papierpropjes kunnen "inkleuren". Op onze tweede avond waren er wel wat minder kinderen, dus hebben we het eenvoudig gehouden. We zijn allereerst begonnen met het Bijbelverhaal over de vrienden die hun verlamde vriend bij Jezus brengen. Maar door de drukte kunnen ze niet binnenkomen, dan besluiten ze om hem via het dak voor de voeten van Jezus te laten zakken. 'En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven.' (Lukas 5: 20) Doordat de vrienden samen naar Jezus toegaan wordt het geloof dat zij hebben in Jezus, zichtbaar. Jezus ziet ook 'hun geloof'. Jezus heeft macht over zonde en ziekte. Hij heeft ons totale welzijn op het oog. Hij redt ons helemaal. We spelen twee potjes weerwolven. Het 1e potje is om er weer even in te komen en voor de jongste kinderen om het spel even uitteleggen. Het 2e potje is zo spannend, uiteindelijk wint er voor het eerst een weerwolf! Sorry ouders dat we niet om 20.00u klaar waren...
Namens Kids Club Stad,
Margreet van Seters

Kids Club Stad

De deadline van het vorige Kompas redde ik niet door alle drukte, dus nu een verslag vanaf begin november.
Donderdag 1 november gaan we na de herfstvakantie weer verder waar we gebleven waren. Kom volg mij is het thema van deze avond. Levi wordt door Jezus geroepen (Lukas 5:28) en geeft direct gehoor. Hij laat zien dat volgen iets is wat gelijk gebeurt. Je moet daar niet lang over twijfelen. Levi maakt met het volgen van Jezus ook een nieuw begin. Hij laat alles achter wat verkeerd is en laat daar ook meteen anderen in delen. Levi erkent dat hij 'ziek' is en dat Jezus degene is die zijn leven kan genezen. We versieren vanavond schoenendozen die met Actie schoenendoos gevuld kunnen worden. Uiteindelijk werden er namens de kerk 33 schoenendozen ingeleverd.

Op 8 november is het thema: Kom vertrouw op mij. Deze avond knutselen we spinnenwebben van kastanjes, satéprikkers en wol.

God redt is het thema op 15 november. Hij redt op een bijzondere manier het leven van de kleine Mozes. God maakt in Zijn reddingsplan gebruik van mensen in Mozes' leven, maar hij zorgt ook voor de verschillende omstandigheden. Mozes mag opgroeien bij zijn eigen volk en later zal hij opgevoed worden aan het hof van de farao. God maakt hem zo geschikt voor zijn toekomstige opdracht: het volk Israël redden.
We trekken allemaal onze hand over op papier en versieren de papieren hand met mooie kleuren. Hierna knippen we ze uit en plakken we ze allemaal op een heel groot blad, wij zijn Kids Club Stad. De club heeft soms wel 24 kinderen!!

Donderdag 22 november horen we over God is trouw. Voordat God zich bekend maakt aan Mozes, vertelt Hij dat Hij de God van de voorvaderen is en dat Hij Zijn volk gezien en gehoord heeft. Hij is neergedaald om zijn volk te verlossen en wil daar Mozes voor gebruiken. Daarom moet Mozes aan het volk vertellen wat de Naam HEERE betekent. In hun taal betekent die Naam: Ik zal zijn Die Ik zijn zal. Het betekent, dat God altijd dezelfde is, en dat Hij Zijn kinderen trouw blijft. Zo kunnen Mozes en het volk in vertrouwen op weg gaan!

Op 29 november vieren we alvast Sinterklaasfeest. Alle kinderen hebben weer hun best gedaan om iets moois te knutselen of een mooi gedicht te schrijven. We gaan op 6 december verder en horen hoe God bevrijdt. Het volk moet gekalmeerd worden nadat ze achtervolgd worden door het leger van Egypte. Mozes stelt ze gerust: 'Blijf gewoon waar u bent en kijk hoe de Heere ons vandaag redt. De Egyptenaren die daar aankomen, zult u nooit meer zien!' Vanavond weer eens een potje weerwolven gespeeld.
Omdat volgende week het schoolkerstfeest gehouden wordt, vieren wij op 13 december al een beetje kerst. We horen een kerstverhaal van de schoenmaker vadertje Panov, de nacht voor Kerst hoort hij een stem die zegt dat morgen Jezus bij hem op bezoek komt, maar dat hij goed moet opletten, want hij zal zijn naam niet noemen. Hij maakt snel zijn huis schoon en ondertussen houdt hij de straat goed in de gaten. Maar Jezus ziet hij niet, wel laat hij de oude straatveger bij hem binnen zodat deze man zich kan opwarmen en ook een arme vrouw met een klein babytje helpt hij en geeft het kindje wat warme melk en nieuwe schoentjes. Er lopen veel mensen langs zijn winkeltje en hij groet de mensen vriendelijk en geeft de bedelaars wat geld of een stuk brood. Als hij 's avonds teleurgesteld in zijn stoel gaat zitten hoort hij opeens opnieuw de stem die zegt: 'lk had honger en jij gaf me te eten, ik had dorst en jij gaf me te drinken, ik was koud en jij liet me binnen. Wat jij vandaag hebt gegeven aan hulp en steun, dat heb je aan mij gegeven!' 'Och, och,' zei vadertje Panov langzaam, terwijl hij de punten van zijn snor omlaag trok, 'hij is dus toch gekomen.' (naar het verhaal van Leo Tolstoi) Na dit mooie verhaal zingen we kerstliederen en maken we er een feestje van met cakejes die we mogen versieren.

Hierna hebben we drie weken vakantie en op 10 januari gingen we met elkaar op zoek naar Sporen naar de hemel. In de Bijbel kunnen we al veel sporen vinden en te weten komen hoe mooi het in de hemel is. We kunnen nu blij zijn, maar dan zullen er nooit meer tranen zijn. We kunnen nu al met God leven, maar straks zal Hij voor altijd bij ons wonen.
Vanavond hebben we weer een knutselavond. De jongens en de meiden gaan elk in een 'eigen' lokaal. De jongens knutselen windmolens en de meisjes krassen vrolijke figuren, of rijgen een pindaketting.